Prezydent Donald Trump polecił nałożenie kolejnych sankcji na Iran. Tym razem dotyczą one zakupu metali. W przypadku nie przestrzegania rozporządzenia – instytucjom grożą kary finansowe.

W 2018 roku USA wycofało się z porozumienia atomowego z Iranem, nałożyło embargo na ropę i zakazało innym krajom jej importu. W ostatnich dniach USA zwiększyło ilość wojska w rejonie. Iran uznał te działania za akt agresji i ustanowił ustawę w myśl której stacjonujących amerykanów uznaje się za terrorystów.